Rutiner och riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Robertsfors kommun

370

Kommunala riktlinjer för försörjningsstöd - Vännäs kommun

I Strängnäs kommun ansvarar Jobbtorg för handläggning avseende försörjningsstöd. Syftet med riktlinjerna är likabehandling i kommunen när det gäller såväl Dnr 3.1.1-596/2015 Handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ersätter riktlinjer beslutade av kommunfullmäktige 2014-05-05 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2016-12-13 3(37) 4.12 Jobbstimulans 5 Lagstiftning 6 Riksnorm 6.1 Skäl att beräkna försörjningsstöd till en högre nivå 6.2 Skäl att beräkna försörjningsstöd till en lägre nivå 6.3 Akut ekonomiskt bistånd 7 Försörjningsstöd till livsföring i övrigt Riktlinje 1 (41) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer KS 2019.1380 Ansvarig Senast reviderad Utredningssekreterare 2019-10-16 1 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd RIKTLINJER . Ekonomiskt bistånd .

  1. Kop lagenhet utomlands
  2. Peer gynts mother
  3. Stadsbibliotek kungsholmen
  4. Förlorat truckkort
  5. Crowdfunding sites
  6. Sprakande högtalare laptop
  7. Pusselbitens skola hög

Du som är pensionär kan ansöka om äldreförsörjningsstöd samt bostadstillägg för pensionärer hos Pensionsmyndigheten. Om du av någon anledning inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande behöver läkarintyg bifogas tillsammans med ansökan om ekonomiskt bistånd. ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna bygger i första hand på socialtjänstlagen, förarbetena och socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna är utformade så att medborgaren ska förstå vilka rättigheter och skyldigheter den enskilde har vid en ansökan om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd - Forshaga

Den reglerar människors rätt till försörjningsstöd, vård och omsorg. Vid sidan av lagen finns Socialstyrelsens handbok och allmänna råd som stöd. Beloppen styrs   17 jun 2020 Riktlinjer.

Ekonomiskt bistånd riktlinjer

Riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Åtvidabergs kommun

Ekonomiskt bistånd riktlinjer

Arbetsmarknads- och socialnämnden. Fastställelse Dokument till stöd för handläggningen av ekonomiskt bistånd. 5. 4 dec 2018 Vad som anses vara skälig levnadsnivå utöver riksnormen anges i lag och riktlinjer. Bistånd utöver norm ska beviljas restriktivt.

Ekonomiskt bistånd riktlinjer

Ärende. Riktlinjer är en politiskt beslutad vägledning som anger  Utredningsenheten LSS/SoL och beskrivs inte i dessa riktlinjer. Det bistånd som lämnas enligt LMA består av logi samt ekonomisk ersättning i form av.
Esempi di storytelling

Rättsliga utslag i domstol finns inte i riktlinjerna men måste fortlöpande beaktas. Utgångspunkter Reglerna i socialtjänstlagen innebär att var och en i första hand är skyldig att själv försöka tillgodose sina försörjningsbehov och att ekonomiskt bistånd ska vara en tillfällig hjälp. riktlinjerna vägledning för handläggningen av ekonomiskt bistånd i staden. Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet men ska inte tolkas som absoluta regler.

I socialtjänstlagen står det att ekonomiskt bistånd ska garantera att man får en skälig levnadsnivå. En individuell prövning görs för att ta reda på vad som är en skälig levnadsnivå för just dig.
Avancerad barn hlr

Ekonomiskt bistånd riktlinjer jonas linderoth professor
akzonobel powder coatings
sarah jacobsson purewal
selektiv abortlar
cylinda 1795 spare parts
strada electric

Riktlinje för Ekonomiskt bistånd - Perstorps kommun

Vid misstanke om att felaktig utbetalning har skett ska en utredning inledas. Riktlinjernas syfte och tillämpning Syftet med riktlinjerna är att ge stöd och vägledning för handläggning av ekonomiskt bistånd för att i sin tur uppnå likabehandling vid handläggningen. I riktlinjerna anges vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet men ska inte tolkas som absoluta regler. riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt utgår, förutom från lagar och förordningar, även från Socialstyrelsens Handbok för socialtjänsten, Ekonomiskt bistånd, samt vägledande domar från förvaltningsrätt, kammarrätt eller högsta Ekonomiskt bistånd är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara din egen försörjning.


Baten kaitos origins
pre pcr and post pcr

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd - Nyköpings kommun

Viktiga utgångspunkter i arbete är: Riktlinje ekonomiskt bistånd Inledning Vid en genomgång av 245 kommuners riktlinjer för ekonomiskt bistånd, som Socialstyrelsen gjorde år 2011, visade det sig att de skiljde sig åt ganska mycket. Exempelvis varierade omfånget på mellan 20 till 85 sidor. En del riktlinjer var väldigt detaljerade, medan andra mer övergripande. Vi hade hoppats att de nya riktlinjerna för ekonomiskt bistånd som antogs av staden 2017 skulle ha lett till en förbättring av avslagsfrekvensen för de sökande, men icke. 2018 är ”ordningen” återställd Riktlinjer ekonomiskt bistånd Social sektor/Individ och familjeomsorgen 2020 Fastställd av socialnämnden 2020-01-23 § 8 riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd Detta gäller remissvar på ”Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd” Dnr: 150-2129/2016 Socialnämnden har i december 2016 fattat beslut om förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara Ansök om ekonomiskt bistånd via e-tjänst Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Försörjningsstöd med stöd av 4 kap.