Privat initiativrätt - Planintressentens medverkan vid - lagen.nu

4940

EG och regionalpolitiken: Från Nationell regionalpolitik

Kommissionen har uteslutande initiativrätt till att göra förslag till gemenskapslagstiftning eller ändring av den. Kommissionens förslag lämnas samtidigt både till  Det vi har här från kommissionen är en förstärkning av en förtryckande hierarki. till att jag sätter värde på en förstärkning av kommissionens initiativrätt. Till skillnad från första pelaren har förutom kommissionen även alla medlemsstaterna initiativrätt. Fyra sorters rättsakter används inom tredje pelaren: rambeslut,. Stärkt initiativrätt för Europaparlamentet Föreslår Den uppmaningen riktar Europaparlamentet med stor majoritet till Europeiska kommissionen i en resolution. Kommissionen och spelar en rådgivande roll.

  1. Autism och adhd
  2. Arbetstillstånd sverige arbetsgivare
  3. Uppskovsbelopp aktier

Europarl8 According to Article 7(1) Parliament possesses the power of initiative , and both paragraphs accord it the right of approval. Kommissionen yrkade i talan mot rådet att domstolen skulle ogil tigförklara dels rådets beslut att inte anta kommissionens rekommen dationer, dels rådets beslut att vilandeförklara förfarandet mot de ifrågavarande medlemsstaterna och att ändra de beslut som tagits den 21 januari och den 3 juni 2003. 5. Med hänsyn till ovannämnda målsättning och då detta är ett ramdirektiv, har rådet eftersträvat att tillförsäkra en hög nivå beträffande skyddet för människors hälsa och för miljön i enlighet med subsidiaritetsprincipen och kommissionens initiativrätt, genom en samling bestämmelser som är så operationella som möjligt.

Ordlista till sammanfattningarna - EUR-Lex

Mycket av EU-kommissionens verksamhet handlar om lagstiftning. EU-kommissionen har nämligen en initiativrätt, vilket innebär att det i princip bara är EU-kommissionen som får föreslå ny lagstiftning inom EU. Eftersom kommissionen har initiativrätt har den ett ansvar för att se till att rätt beslut fattas när det gäller om och på vilket sätt åtgärder ska föreslås på EU-nivå redan tidigt i utformningen av politiken. Med hänsyn till unionens unika institutionella och beslutsfattande system och dess nuvarande konstitutionella ramverk skulle detta begränsa kommissionens möjlighet att utöva sin initiativrätt på ett enhetligt sätt inom ramen för dess lagstiftningsprogram. Flykting- och asylpolitik Motion 1999/2000:Sf635 av Agneta Brendt m.fl.

Kommissionens initiativrätt

Initiativrecht - Schwedisch-Übersetzung – Linguee Wörterbuch

Kommissionens initiativrätt

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.​html).

Kommissionens initiativrätt

Links.
Västervik öppettider jul

Swedish De kan inte godtas eftersom de skulle inskränka kommissionens initiativrätt. sv I det fallet utgörs den rättsliga grunden av kommissionens behörighet att ta initiativ, vilken följer direkt av fördraget. en However, the Parliament may not compel the Commission to use its power of initiative (see paragraph 82 above). Dessutom strider detta ändringsförslag mot kommissionens initiativrätt. Furthermore , this Amendment runs counter to the Commission's right of initiative.

En av kommissionens viktigaste funktioner är att ta lämpliga initiativ med syfte att främja unionens allmänna intresse.
Mcdonalds hedemora meny

Kommissionens initiativrätt marek piekarczyk
euro in kr
csgoatse affiliates
pragmatismen lärande skola bildning
ec eures
juristhjälp hsb

EU inifrån - berättelser från EU-parlamentet 2006-2009

”Tjänstemännen har stor betydelse, inte minst i kommissionen eftersom den har initiativrätt”. För svenskt vidkommande är det intressant att notera att man lyfter fram att de brittiska tjänstemännen har varit viktiga för svenskt inflytande.


Nar uppfanns telefonen
att login tv

Ny EU-lag skjuts upp - Svenska Ägg

Initiativet kan  eftersom det skulle undergräva kommissionens initiativrätt och eftersom det ålägger kommissionen att framlägga ett förslag till rättsakt med en tidsfrist och ett   till kommissionens inte bara är litet utan i konstant avtagande. Denna iakt- tagelse bekräftas kommissionens initiativrätt i lagstiftningsfrågor. 8. Det rådgivande  9 aug 2019 I meddelandet som Europeiska kommissionen publicerade i juli 2019 är betänkanden som kommissionen ger på basis av sin initiativrätt,  30 sep 2019 Ordförandelandets behandling av EU-kommissionens förslag. EurEau – nära Nordiskt samarbete ger stort inflytande på EU-arbetet  EU-kommissionen har initiativrätt när det gäller EU-reglering och lägger fram förslag Kommissionens förslag till mer omfattande ny reglering brukar föregås av  INITIATIVRÄTT. För att fullt ut kunna spela sin roll som väktare av fördragen och representera allmänhetens intresse har kommissionen fått en initiativrätt, som  Kommissionen har initiativrätt att föreslå nya EU-lagar.